http://www.animelyrics.com/anime/tet...taroumarch.htm

Line 1:
susume susume sora he umi he susume susume chansu dazo
--> Susume! Susume! Sora he umi he
--> Susume! Susume! CHANSU da zo

Lines 2 and 5:
chikara awase gaoo to susume
--> Chikara awase GAOO to susume!

Lines 3 and 6:
boku wa shoutarou makeru mono ga
--> Boku wa Shoutarou makeru mono ga

Line 4:
kyuuge kyuuge SOS kyuuge kyuuge pinch dazo
--> Isoge! Isoge! SOS
--> Isoge! Isoge! PINCHI da zo

Line 5:
tetsujin bokura ga tsuiteruzo
--> Tetsujin bokura ga tsuiteru zo

Line 7:
bokura wa nakama da shoutarou susume
--> Bokura wa nakama da Shoutarou susume!

-----
Complete revised draft:
-----

Susume! Susume! Sora he umi he
Susume! Susume! CHANSU da zo
Tetsujin bokura ni tsuitekoi
Chikara awase GAOO to susume!
Boku wa Shoutarou makeru mono ga

Isoge! Isoge! SOS
Isoge! Isoge! PINCHI da zo
Tetsujin bokura ga tsuiteru zo
Chikara awase GAOO to susume!
Boku wa Shoutarou makeru mono ga
Bokura wa nakama da Shoutarou susume!

---------- Post added at 11:40 PM ---------- Previous post was at 11:39 PM ----------

Sorry, one more thing.

Lines 5 and 10:
Boku wa Shoutarou makeru mono ga
--> Boku wa Shoutarou makeru mono ka