AnimeGalleries [dot] NetAnimeWallpapers [dot] ComAnimeLyrics [dot] ComAnimePedia [dot] ComAnimeGlobe [dot] Com


Conversation Between kitsuneninetails and kingbin

1 Visitor Messages

  1. Nguyên do hầu hết chị em thấy hoang mang về khám phụ khoa: + Sợ v́ chưa hiểu tường tận về khám phụ khoa (chưa biết đầu đủ các bước khám, ích lợi khám,…): Đây là nỗi sợ thường xuất hiện tại phần nhiều chị em chưa có kinh nghiệm đi khám... Nguyên do hầu hết chị em thấy hoang mang về khám phụ khoa
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1