There's been a missing word there for forever. DX There are kanji lyrics here: http://www.jtw.zaq.ne.jp/animesong/m...mi/chance.html

TEREBI* no NYUUSU
nimo naru yo

Should be:

TEREBI no NYUUSU mukuchi ni mo naru yo

And one more small correction:

Kore wa, nakushicha ikenai koi, ima yatto kizuite

Should be:

Kore wa, nakushicha ikenai koi, ima yatto kizuita