PDA

View Full Version : Skat og udlejningJoensvekla73
08-13-2011, 09:37 AM
Skattemæssigt betragtes udlejning af ejendom, som selvstændig virksomhed, uanset om man er registreret som erhvervsdrivende eller ej. Dette giver mulighed for, at man ved udlejning af ejendom, får mulighed for at anvende de samme gunstige regler, som hvis man havde en rigtig registreret virksomhed.
Virksomhedsskatteordningen giver kort fortalt mulighed for, at en personlig udlejer kan blive underkastet en beskatning, der minder om den, som anpartsselskaber og aktieselskaber skal benytte.
For alle udlejere er der derfor mulighed for at trække renteudgifter fra fuldt ud i den skattepligtige indkomst.
Indtægter fra udlejning af en bolig til beboelse, er som hovedregel skattepligtige. Udlejes boligen kun en del af året, eller udlejer ejeren enkelte værelser i boligen til andre, vil lejeindtægten være skattefri, når den er under et vist beløb.
Der findes forskellige metoder for beskatning af lejeindtægt fra hhv. helårsbolig og fritidsbolig, og reglerne bør indlæres afhængig af dit behov og ejendomstype.
Er der yderligere behov for mere konkret information og vejledning om skat og udlejning, kan alle henvende sig hos Skat i hjemkommunen.
Hvis ejendommen udelukkende anvendes til udlejning, beskattes indtægten efter de regler, som er gældende for udlejningsejendomme. Det samme gælder, hvis du er påbegyndt erhvervsmæssig udlejning i løbet af året.
udlejning skat (http://clr.nu/?p=19)

battousai_ryuu
08-13-2011, 11:08 AM
Ummmmm yeah? >->